Hoogland

In Hoogland zijn veel initiatieven genomen die een rol spelen in de dorpsgerichte informatievoorziening:

  1. Website HooglandSamen: Interactief platform
  2. Het Hooglands Dorpsteam, voortgekomen uit het WBT, beheert de buurtbudgetten. Diverse werkgroepen zijn onder de vlag van het dorpsteam actief om kwetsbare dorpsgenoten te ondersteunen. De website die zij onderhouden, omvat ook een kalender met evenementen.
  3. Vereniging Dorpsbelangen Hoogland houdt nieuwsberichten bij die Hoogland aangaan.
  4. Hooglandweb, powered by De Hooglander, met nieuwsberichten.
  5. Er is een Wij-kaart
  6. De Senioren wegwijzer, welke allerlei relevante adressen van voorzieningen voor senioren bevat. Deze wordt af en toe ook in een papieren versie uitgegeven.
  7. De App “Mijn Hoogland” welke een activiteitenkalender bevat en Hooglands Nieuws. Te downloaden via de Playstore en Appstore.
  8. Indebuurt033: Wijkplan en contactpersonen