Nieuwland

In Nieuwland zijn diverse initiatieven op het vlak wijkgerichte informatie en communicatie.

  1. Digitaal wijkplatform  wijzijnnieuwland.nl
  2. Ons Nieuwland, de naam waaronder het Wijkbewonersteam actief is. Zij beheren het buurtbudget, en onderhouden de website onsnieuwland.nl
  3. Wijkglossy. Tijdschrift op papier met verhalen en informatie over Nieuwland, dat in de hele wijk verspreid wordt (circa 5000 exemplaren).
  4. ABC-Nieuwland, activiteitenoverzicht voor kinderen.
  5. Indebuurt033: WIjkplan en contactpersonen