Amersfoort in wijken

Dit is een website van en voor Amersfoorters die in eigen wijk een informatie- en/of communicatiekanaal opzetten en/of bijhouden. In wisselende samenstelling komt deze groep bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en elkaar te inspireren met het delen van successen. Met deze website houden we elkaar op de hoogte. Er zijn achtergrond artikelen te vinden, notulen van bijeenkomsten, en contactgegevens van elkaar.