Bereikt

Welke vruchten zijn er geoogst ?

  • Er is geconstateerd dat digitalisering niet een doel op zichzelf is, maar een middel voor een bredere en grotere opgave “wijkgerichte informatie en communicatie in Amersfoort”;
  • De veelkleurigheid van eigenwijkse en bovenwijkse kanalen is in kaart gebracht, aan te vullen met ontbrekende initiatieven (met name op buurtniveau) ;
  • Initiatiefnemers kennen en inspireren elkaar tijdens bijeenkomsten;
  • Er is overeenstemming over het belang van het behouden van de eigenwijkse energie, in lijn met intrinsieke motivatie en vaardigheden van bewoners;
  • Er is bereidheid en leergierigheid om te zoeken naar versterking (bijvoorbeeld vanuit de inspiratie vanuit andere wijken) en efficiency (bijvoorbeeld door bovenwijkse samenwerking;
  • Een aantal wijken, waaronder Zuid en Kruiskamp is door het in Nieuwland gebruikte platform Gebied Online geïnspireerd en gaat er ook mee aan de slag;
  • Er wordt belang gehecht aan het hebben van een wijkgerichte sociale kaart;
  • Er is gedeeld inzicht dat informatie en communicatie nauw verbonden zijn met onderling ontmoetingen tussen wijkbewoners;
  • Er is contact gelegd met de relevante medewerkers van Indebuurt-033, met wie we op dezelfde golflengte zitten m.b.t. behoud veelkleurigheid als startpunt 2016;
  • Nieuwland werkte een model uit dat inzicht geeft in lopende informatiestromen en hun (mogelijke) onderlinge verbinding.

Terug naar het logboek