Doelen

Als betrokken bewoners zetten we ons als vrijwilliger in voor onze eigen wijk en stad. Dat we onze schaarse vrije tijd hiervoor benutten, geeft aan dat het kostbaar voor onszelf is en/of een waardevol doel dient.

Wat is dat doel? In mei 2016 hebben we dit onderwerp op de agenda gezet. Genoemd werden de volgende elementen:

  • Verbinden van bewoners
  • Samen optrekken als actieve bewoners in de wijk, stad
  • Ervaringen delen van¬†wijkgenoten
  • Weten wat er speelt in de wijk, in de stad
  • Kennis delen met andere wijken
  • Initiatieven bij elkaar brengen
  • Bundelen wat er is, zodat informatie toegankelijk is
  • Interactie met wijkgenoten via digitale en niet-digitale middelen

Terug naar het logboek