Eigenwijks, tussenwijks of bovenwijks

In een aantal wijken is vooruitgang geboekt op het gebied van communicatie- en informatievoorzieningen in de wijk. Een groep initiatiefnemers komt bij elkaar in het Wij-Atelier, Nieuwland op 15 januari 2018 om van elkaar te horen en te leren.

Bijpraten over de voortgang

  • In Vathorst/Hooglanderveen is een groep aan de slag gegaan met een interactief wijkplatform, te vinden onder Vathetveen.nl. Ook Hooglanderveen Hub laat van zich horen.
  • Ook vanuit Hoogland wordt op een aantal fronten progressie gemeld: Er is een App geïntroduceerd, welke een activiteiten kalender biedt; Er is een Wij-Kaart in ontwikkeling en ook een senioren wegwijzer ontwikkeld. Deze laatste krijgt regelmatig een papieren update, omdat de doelgroep wat minder wegwijs op het web is. Tenslotte wordt ook gemeld dat er op een aantal toegangswegen tot het dorp wisselborden staan met het laatste nieuws.
  • Vanuit Nieuwland wordt de intentie voor een nieuwe wijk-glossy gedeeld. Verder wordt gemeld dat het interactieve platform sinds enige tijd is doorgestart onder een nieuwe naam: WijZijnNieuwland.nl.
  • In Zielhorst werkt de werkgroep communicatie gestaag verder met het delen van nieuws, activiteiten en de sociale kaart, zowel met behulp van hun wijkwebsite en een wijkkrantje. Ook de Burenhulpdienst laat van zich horen.
  • Vanuit Kattenbroek wordt ook progressie gemeld. Naast de Wegwijs heeft nu ook een Wij-Kaart Kattenbroek het licht gezien, en wordt zelfs gewerkt aan een Wij-Kaart PLUS.
  • Ook het Soesterkwartier meldt vooruitgang. De wijkwebsite heeft een opfrisbeurt gehad, waarbij een beter toegankelijke activiteitenkalender vooral opvalt. Daarnaast is een papieren wijkkrantje weer nieuw leven ingeblazen.
  • Schothorst heeft een nieuwe website: inschothorst.nl. Heeft nog wat meer content nodig, maar de basis ligt er.

Terugkijkend vooruit lopen

De progressie blijft niet onopgemerkt. Vanuit de “stedelijke meedenkgroep”, waarin vertegenwoordigers vanuit wijken elkaar regelmatig ontmoeten, is de wens geuit om op een stedelijk, bovenwijks niveau ook stappen te zetten met het delen van activiteiten agenda’s. Gesprekken hierover zijn ook gaande tussen Indebuurt033 en De Stad Amersfoort.

Een interessante, en ook moeilijke vraag is op welke wijze we in de stad gezamenlijk kunnen optrekken als initiatiefnemers. Is er wellicht een punt aan de horizon te plaatsen die richting geeft aan initiatiefnemers? Dat blijkt een stap te ver. Iedere wijk heeft zijn eigen kenmerken, en ook de stijl, vaardigheden en voorkeuren van initiatiefnemers zijn verschillend.

Terugkijkend zien we dat onderlinge inspiratie tussen wijken vaak een rol speelt bij het nemen van beslissingen en nieuwe initiatieven. Door goede en minder goede ervaringen te delen, wordt door initiatiefnemers uit verschillende wijken een waardevol leervermogen aangesproken. Eigen tempo en eigen wijze is steeds maatgevend.

Twee voorbeelden van parels die steeds in verschillende wijken opblinken, zijn de interactieve wijkplatforms (inmiddels zijn 4 wijken aangehaakt: Zuid, Kruiskamp, Nieuwland en Vathorst) en de papieren/digitale wij-kaarten (de lijst van wijken die hiermee werken wordt steeds langer).

Terugkijkend vooruitlopen is een trage en gestage ontwikkeling, waarbij eigenwijks eigenaarschap voorop staat.

Volgende bijeenkomsten

  • Dinsdagavond 17 april 2018
  • Woensdagavond 19 september 2018
  • Donderdagavond 22 november 2018

Terug naar het logboek