Inspiratie en Verbinding

Op 2 maart 2017 kwamen 20-25 mensen bijeen in De Boerderij in Nieuwland. Drie initiatieven gericht op wijkgerichte informatie en communicatie presenteerden zich. Daarna stond de vraag centraal of en hoe verschillende initiatieven gebruik kunnen maken van elkaar.

Inspiratie

Wegwijs in Schothorst. Christien Stomphorst vertelt over het informatieboekje dat in Schothorst jaarlijks wordt verspreid. In september 2016 werd de Wegwijs in Schothorst voor de vierde keer huis aan huis bezorgd. Het Wegwijs comité verzamelt de informatie van instellingen, initiatieven en voorzieningen, en levert in tekst deze informatie aan de drukker, samen met een lijst van mogelijke adverteerders. De drukker maakt het boekje op en drukt ruim 5000 boekjes. Kosten voor de drukker worden gedekt uit advertenties. Vanuit een bijdrage uit het buurtbudget verspreiden jongeren van de scouting het boekje in de wijk.

De WIJ-kaart. Kath Duin legt uit dat na 2 versies in Soesterkwartier zij ook heeft meegewerkt een de ontwikkeling van een Wij-kaart voor Liendert en Rustenburg, en een Wij-kaart PLUS voor Amersfoort-Zuid (Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier).De WIJ-kaart richt zich op (de opvoeders van) jongeren tot 18 jaar, de WIJ-kaart PLUS op volwassenen. Tot op heden werden activiteiten gefinancierd uit het buurtbudget. Voor 2017 staan in ieder geval WIJ-kaarten voor Kattenbroek, Hoogland en Vathorst op het programma, waar subsidie is verkregen vanuit de pot “Projecten#indebuurt”.

Gebied Online. Annemarie de Bruijn deelt over ervaringen met Gebied-Online in Amersfoort-Zuid. Het “online platform waarmee mensen samen de leefbaarheid van hun straat, buurt of stad verbeteren” is een mooie eigentijdse aanvulling op de Wijkkrant. Het platform is een op maat gemaakte en interactieve website voor en door de buurt. Hij wordt kant en klaar geleverd door een coöperatie van leden, bestaande uit betrokken bewoners van Nederlandse wijken. Zij kopen zich in met een introductiebedrag, en dragen jaarlijks ook naar draagkracht financieel bij aan het ontwikkelen van nieuwe functies. Het platform bevat veel informatie over de zaken die spelen in de wijk, wijkbewoners die iets voor de wijk willen betekenen en (sociale) organisaties die in de wijk diensten aanbieden. Behalve Amersfoort Zuid, maken Nieuwland en Kruiskamp gebruik van Gebied-online.

Verbinden, versterken?

Veel bewonersinitiatieven voorzien met hun informatie- en communicatie-activiteiten in sociale kaarten van de wijk, activiteiten-agenda’s en wijkgerichte berichtgeving. Hoe kunnen initiatieven gebruik maken van elkaar’s informatie? Kan hier een efficiency-slag worden gemaakt, en is daar behoefte aan? De reacties zijn wisselend. Voor een ieder is duidelijk dat het “eigenwijkse karakter” voorop dient te staan. Aan de andere kant zijn er onderdelen waar verbinding mogelijk is, bijvoorbeeld bij berichtgeving over sport en veiligheid, of bij informatie over (sociale) dienstverlening die toegankelijk is voor alle wijken. Met andere woorden: Daar waar het zaken betreft die een bovenwijks karakter hebben, is verbinding mogelijk wenselijk, voor zover het ook technisch mogelijk is. Deze vraag vraagt om verdieping.

Twee verdiepingsgroepen

We besluiten dat we ons op een tweetal onderwerpen in klein verband gaan verdiepen:

  • Een technische werkgroep, die kijkt op welke wijze het technisch mogelijk is om efficiency te bereiken door activiteiten-agenda’s, sociale kaart van stedelijke informatie/diensten en eventueel berichtgeving te delen, op eigenwijkse wijze.
  • Een werkgroep verdienmodellen, die onderzoekt op welke wijzen initiatieven financieel meer zelfredzaam worden.

Terug naar het logboek