Overzicht wijkgerichte communicatie

In iedere wijk zijn er verschillende wijkgerichte communicatiekanalen. De ene wijk is evenwel gezegend met meer kanalen dan de andere. Dit alles hangt samen met het aantal mensen dat hun kostbare vrije tijd hieraan geeft. Onderstaande overzicht geeft een aardig beeld.

In dit overzicht duiden de haakjes (x) op een momenteel (mei 2017) lopend project om tot een resultaat te komen.

Voor meer informatie, klik door op de verschillende wijken die vindbaar zijn onder deze link.