Plannen

De volgende plannen werden eind oktober 2016 met elkaar besproken:

  1. De website van Indebuurt-033 zou kunnen worden gebruikt voor een bovenwijkse sociale kaart, waarop eenvoudig gefilterd kan worden op wijkniveau. Koppeling naar wijk-platforms dient eenvoudig mogelijk te zijn.
  2. De informatievoorziening rondom het Indebuurt-033 programma dient drastisch te worden verbeterd. Ook de kanalen in de wijk kunnen ervoor worden ingezet.
  3. De toegankelijkheid van wijkgerichte informatie en communicatie dient gefaciliteerd te worden vanuit Amersfoort.nl
  4. De website van bewoners-033 kan beter worden gebruikt voor wijk-informatie met bovenwijkse relevantie.

Onderstaande schema zou een mogelijke uitwerking van punten 1, 3 en 4 kunnen zijn.

mogelijke-samenwerking-eigenwijks-bovenwijks

Terug naar het logboek