Samen Indebuurt

Op 2 oktober 2017 komt een aantal initiatiefnemers bijeen op de bijeenkomst “Samen Indebuurt”, in de Observant. De verbindende factor was dat zij subsidie krijgen vanuit de regeling Projecten#indebuurt, en dat het thema iets met wijkgerichte communicatie van doen had. Hieronder volgen de notulen van deze bijeenkomst.


In de meeste Amersfoortse wijken zijn bewoners actief bij het vergaren en verspreiden van wijkgerichte informatie. Soms betreft het informatie op papier (wijkkrantjes), maar steeds meer worden ook digitale instrumenten ingezet, zoals wijkwebsites, facebook-groepen en andere interactieve media. Sinds begin 2016 hebben veel van deze mensen elkaar op dit onderwerp gevonden en onderling geïnspireerd. Als gevolg worden de ideeën en geleerde lessen van de ene wijk steeds meer toegepast in andere wijken. Dit is bij Indebuurt033 ook zichtbaar geworden bij het grote aantal subsidieaanvragen die in de verschillende gebieden zijn binnen gekomen.

Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld vanuit verschillende initiatiefnemers die subsidie hebben ontvangen. Daarbij gaat het niet alleen over de techniek, maar vooral over de organisatie om content te verzamelen en verspreiden. Daarbij vielen twee verschillende stijlvormen op:

  • Opzetten en loslaten in de wijk, zoals in Vathorst/Hooglanderveen. Daar is sinds kort het interactieve platform “gebied-online” geïntroduceerd. Het valt dan op dat het niet vanzelf gaat. De vraag wordt gesteld of je je als initiatiefnemer niet moet focussen op de agenda, dat het nieuws daarna volgt.
  • Een actieve redactie, zoals in Soesterkwartier. Daar is de focus vooral op het vergaren van nieuws gelegd. De behoefte aan een agenda is daaruit voort gekomen, en met subsidie inmiddels gerealiseerd en naar wens functionerend.

Vanuit Hoogland werd de casus ingebracht met de Hoogland App, die beide functies (agenda en nieuws) combineert. In dit saamhorige dorp bestond een grote behoefte aan goede informatiekanalen. Vanouds werd in deze behoefte voorzien door het krantje “De Hooglander” die zeer regelmatig huis aan huis werd verspreid. Dat bleek steeds lastiger te realiseren, zodat het krantje alleen nog maar op pleisterplaatsen ter beschikking werd gesteld. Aanvullend daarop bestond het idee om met billboards hierop aan te vullen. Toen dit idee sneuvelde, werd de App opgezet, die bij iedereen gemakkelijk op de telefoon is te zetten. Door deze te linken aan websites, hoeft alle informatie niet dubbel te worden ingevoerd.

Vanuit Soesterkwartier wordt aangegeven dat er nog geen goede “Welkom in de wijk” informatie beschikbaar is. Is het niet mogelijk om dit vanuit de stad aan te zwengelen in de verschillende wijken, bijvoorbeeld met een informatiepakketje waarin zowel stedelijke als wijkgerichte informatie zit die nieuwkomers wegwijs maken in eigen stad en wijk.

Er komen meer verbindingen tussen het stedelijke en het wijkgerichte ter sprake. De ene wethouder maakt meer werk van zijn functie als “wijkwethouder” dan de andere. Juist door deze functionarissen kunnen waardevolle verbindingen worden gelegd. Wat zou het mooi zijn als de wethouders zichtbaar zijn in hun eigen wijk!

We sluiten de bijeenkomst af met de vraag over de behoefte naar onderlinge inspiratie-bijeenkomsten, zoals in 2016 zijn ingezet. De afspraak wordt gemaakt dat Indebuurt033 hierbij een faciliterende en aanjagende functie wordt opgepakt, met het beleggen van 4 bijeenkomsten per jaar. De adressenlijst met 40+ actieve bewoners wordt hierbij gebruikt.

Terug naar het logboek