Vergelijking

Een website met het doel op het informeren van bewoners onderling, kan op vele wijzen worden vorm gegeven. Het hangt er ook van af wat het doel is van de informatie. Vaak is het statische informatie die af en toe een update behoeft. In onderstaande tabel is van drie voorbeelden de website vergeleken.

Concept Regisseur Zelfvoorzienend zonder regisseur met tegels Zelfvoorzienend met regisseur met plattegrond
Voorbeeld Sociale kaart Soesterkwartier Iris in Nieuwland Bewoners-033
Beschrijving Webmaster haalt informatie op bij partijen en vult deze in op de website Gebruikers kunnen zonder tussenkomst informatie plaatsen en wijzigen Gebruikers maken concept, deze moet door de redactie worden goedgekeurd.
Voordelen Contacten met partijen

Betrouwbare en veilige info

Geautomatiseerd

Weinig tijd

Veilige info

Relatief weinig tijd

Mooi overzicht

Nadelen Tijd Verouderde info

Minder overzicht

Verouderde info
Lay-out Categorieën

In 1 oogopslag veel duidelijkheid

Tegellijst met categorieën

 

Plattegrond

In 1 oogopslag duidelijk waar het is en soort van initiatief

Beveiliging  Centrale rol van webmaster Geen. Webmaster kan wel censureren Iedereen kan een concept indienen. Webmaster redigeert
Beheer/ kwaliteit informatie Jaarlijks enkele keren bericht via e-mail Nauwelijks Tekstueel redigeren